Posao u Golumu

POSAO U GOLUMU

Golum d.o.o. postoji od 1992. godine i posluje na tržištu pružanja usluga prodaje i održavanja IT opreme.

Jedna smo od vodećih firmi u uspešnim višegodišnjim realizacijama Outsourcing usluga koje uključuju iznajmljivanje svih vrsta opreme, od servera i radnih stanica do štampača, plotera, skenera, softverskih rešenja, dokument menadžmenta i sl.

Kako uspešno poslovanje umnogome zavisi od raspoloživosti i ispravnosti informacionih resursa, u mogućnosti smo da ponudimo sve vrste ugovora koji će olakšati i, pre svega, učiniti ekonomičnijim rad u svakoj firmi, prepustivši nama kompletnu brigu o opremi i potrošnom materijalu.

Naši korisnici su veliki broj uspešnih domaćih i stranih preduzeća čije poslovne standarde u potpunosti zadovoljavamo. Fokus poslovanja vezan je za kompanije iz SMB (Small Medium Business) segmenta. Od strane korisnika prepoznati smo kao pouzdan partner koji probleme rešava odmah.

Uvek smo raspoloženi za nove mlade i ambiciozne kadrove :

Prijave slati na info@golum.rs

Komercijalista
Beograd (Vareška 17A)

Osnovno zaduženje:

 • Obavlja poslove realizacije prometa robe i usluga
 • Učestvuje u ugovaranju poslova, kao i sačinjavanju elemenata ugovora u cilju realizacije prodaje proizvoda, nabavke repromaterijala itd. iz delokruga svog sektora
 • Prati izvršenje ugovorenih poslova i odgovara za izvršenje planskih zadataka
 • Vrši izradu faktura, kompenzacija i ugovora
 • Obavlja analitičke poslove na bazi dostupnih informacija radi analize tržišta u cilju obezbeđenja maksimalnih ekonomskih efekata
 • Analizira konkurenciju, asortiman robe, cene, prodajne uslove, reklame, investicione aktivnosti, kvalitet itd.
 • Odgovoran je za izbor solventnih kupaca i naplatu prodate robe
 • Uspostavlja i održava stalan kontakt sa kupcima i dobavljačima
 • Analizira potrebe kupaca i lager listu dobavljača
 • Vrši nabavku robe
 • Ažurno vodi sve potrebne evidencije o nabavci, prometu, zalihama, nenaplaćenim potraživanjima i neplaćenim obavezama

Uslovi:

 • Komunikativnost, spremnost za učenjem, napredovanjem i timski rad
 • Minimum viša stručna sprema tehničkog ili IT smera
 • Napredno poznavanje rada u Windows okruženju
 • Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo)
 • Vozačka dozvola B kategorije (minimum 5 godina iskustva)

Poželjno:

 • Iskustvo u prodaji sa računara ili softverskih rešenja
 • Posedovanje IT sertifikata
 • Vozačka dozvola A kategorije
 • Bavljenje sportom

Nudimo Vam:

 • Rad u sistem integratorskoj kompaniji, partneru vodećih hardversko i softverskih svetskih komapnija
 • Mogućnost za dalje profesionalno usavršavanje u skladu sa potrebama preduzeća
 • Rad u stabilnom okruženju

Serviser za štampače
Beograd (Vareška 17A)

Osnovna zaduženja:

 • Dijagnostika kvara i servis štampača
 • Terenski rad
 • Uredno vođenje sevisne dokumentacije
 • Komunikacija sa vendorima
 • Timski rad

Uslovi:

 • Višegodišnje iskustvo u servisiranju štampača i fotokopir uređaja
 • Minimum srednja stručna sprema
 • Napredno poznavanje rada u Windows okruženju
 • Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo)
 • Vozačka dozvola B kategorije (minimum 5 godina iskustva)

Poželjno:

 • Iskustvo u servisiranju HP uređaja
 • Posedovanje IT sertifikata
 • Vozačka dozvola A kategorije
 • Bavljenje sportom

Nudimo Vam:

 • Rad u ovlašćenom HP i Fujitsu servisu
 • Mogućnost za dalje profesionalno usavršavanje u skladu sa potrebama preduzeća
 • Rad u stabilnom okruženju

Vozač
Beograd (Vareška 17A)

Osnovno zaduženje:

 • Prevoz IT robe na teritoriji Srbije

Uslovi:

 • Višegodišnje iskustvo u upravljanju pickup vozilom
 • Minimum srednja stručna sprema
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije (minimum 5 godina iskustva)

Poželjno:

 • Vozačka dozvola A i C kategorije
 • Bavljenje sportom

Nudimo Vam:

 • Rad u stabilnom okruženju