HP Solutions & Services

EDUCATION SOLUTIONS: HP CLASSROOM MANAGEMENT
HP Classroom Manager unosi inovacije u proces obrazovanja, a nastavnicima pruža priliku da maksimalno razviju saradnju u učionici, i da na konstruktivan način uposle uređaje koje njihovi učenici donese na čas:

HP Classrom manager Omogućava da:

delite dokumente, poruke i linkove bez ikakve smetnje
koristite grupne četove da biste podstakli saradnju i učenje kroz realizaciju projekata
omogućite učenicima da predstave zadatke sa sopstvenih uređaja
Upravljajte uređajima koje učenici donesu u učionicu, ocenite napredak i pružite povratne informacije. Moći ćete da pregledate rešenja zadataka učenika, sa kim su četovali i koje su web stranice posećivali. Isto tako, moguće je zabraniti pristup neželjenim web stranicama.

DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS HP CAPTURE AND ROUTE
HP capture and route

Bez obzira na veličinu, sva preduzeća se suočavaju sa problem velikog protoka dokumentacije – papirne i elektronske. HP Capture and Route je tu da omogući jednostavnu i preciznu raspodelu dokumenata. HP Capture and Route je skalabilno HP JatAdvantage Workflow rešenje, zahvaljujući kom članovi radnih grupa lakše kontrolišu i prate skenirane dokumente i samo jednim klikom ih deponuju, šalju putem faxa ili pohranjuju na online destinacije, kao što je Microsoft SharePoint, ili cloud skladišta podataka.

Samo jednim pritiskom da dugme možete poslati dokument tamo gde je zapravo potreban. Dokumentima je lakše pristupiti, lakše ih je pronaći proslediti i ispratiti njihovo kretanje. Ovo će povećati produktivnost, olakšati praćenje dokumenta, bezbednost podataka i zaštitu privatnosti.

DEVICE MANAGEMENT HP WEBJET ADMIN
Za kontrolu i nadzor štampača predlog je da se koristi HP Webjet Admin (HP WJA). HP WJA je sveobuhvatno rešenje koje omogućuje upravljanje velikim brojem HP uređaja (štampača, multifunkcijskih uređaja), a isto tako i uređaja drugih proizvođača.

Pomoću HP WJA omogućeno je udaljeno instaliranje, monitoring, održavanje, otklanjanje problema i postavljanje sigurnosnih postavki, čime dobijate značajne uštede u vremenu, kontrolišete troškove i štitite svoju investiciju.

HP Webjet adminHP WebJet Admin Vam omogućava da:
Centralno nadzirete i upravljate velikim flotama uređaja za štampanje i skeniranje
Vodite inventar uređaja
Povećate efikasnost heldesk-a bržim otklanjanjem problema
Povećate produktivnost kranjeg korisnika povećanjem dostupnosti uređaja i proaktivnim rešavanjem problema

SECURITY MANAGEMENT – HP ACCESS CONTROL
HP access controlZa autentikaciju, autorizaciju, praćenje, obračun i secure pull štampanje možemo da ponudimo HP Access Control rešenja.

Ključni parametri za izbor ovakvog rešenja su sledeće funkcionalnosti:
secure pull printing: omogućeno korisnicima da štampom kroz samo jedan driver mogu svoj odštampani materijal da preuzmu na bilo kom uređaju koji je integrisan u sistem
secure authentication: integracija u postojeće sisteme za autentikaciju (LDAP i Active Directory).