Međunarodni sertifikati

ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001

Golum d.o.o. posluje u skladu sa međunarodnim standardima ISO 27001 – Sistem upravljanja bezbednošću informacija, ISO 9001 – Sistem upravljanja kvalitetom, i sertifikatom ISO 14001 – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine. Sa ciljem da ponudimo jedinstveno rešenje za sve probleme klijenta i pružimo kompletnu uslugu u oblasti informacionih tehnologija, sačinili smo tim od 24 stalno zaposlenih i 11 stalnih saradnika, koji se kontinuirano usavršava i razvija.