amplify 2

Promene na globalnom IT tržištu dovele su i do promene u odnosu najvećih svetvskih proizvođača IT opreme i pružaoca IT usluga prema partnerima koji imaju direktnu komunikaciju sa korisnicima.

Golum je do 31.10.2020. imao najveći status (Platinum) dobijen od strane kompanije HP Inc (proizvođač opreme koji ima najveći portfolio proizvoda iz segmenta računarske i opreme za štampu).

Sa promenom fokusa sa prodaje opreme na prodaju usluga HP Inc je kompletno promenio i organizaciju partnerske mreže. Posebno su istaknuti partneri koji imaju znanje i mogućnost da korisniku ponude usluge koje se oslanjaju na portfolio vendora HP Inc. Golum je od 01.11.2020. godine stekao najviši status: HP Amplify Power Services Partner.