Branka Milijanović

Software specialist

Branka Milijanović - Golumov savetnik za legalizaciju softvera

Kontakt: branka.milijanovic@golum.rs